świadectwo energetyczne domu Wtelno

Ile kosztuje Świadectwo Energetyczne

W Polsce świadectwo charakterystyki energetycznej, zwane także certyfikatem energetycznym, jest wydawane przez osoby posiadające uprawnienia potwierdzone wpisem do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Koszt uzyskania takiego świadectwa może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj nieruchomości, jej wielkość, lokalizacja czy złożoność procesu oceny.

W ogólnym zakresie, koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla typowego mieszkania w Polsce może wynosić około kilkuset złotych. Dla większych budynków lub bardziej skomplikowanych obiektów koszt może być wyższy.

Wykonuję certyfikaty energetyczne z wizją lokalną na terenie Bydgoszczy, Koronowa i okolic. Serdecznie zapraszam do kontaktu.