Zleć Ocenę Energetyczną Swojej Nieruchomości Już Teraz

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

AUDYT ENERGETYCZNY

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla mieszkań, domów, lokali, budynków na potrzeby sprzedaży, najmu lub modernizacji termicznej w programie „Czyste powietrze”.

m4audyt blisko twojego domu

ZAMÓW ŚWIADECTWO LUB AUDYT ENERGETYCZNY

Potrzebujesz certyfikat energetyczny przy kupnie, sprzedaży lub najmie nieruchomości?

Chcesz skorzystać z dofinansowania do pompy ciepła w programie „Moje Ciepło”?

Chcesz skorzystać z dofinansowania w programie „Czyste powietrze”?

Dowiedz się więcej lub skontaktuj się z nami już teraz!

ocena energii na miarę twoich potrzeb

Czym jest Świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (świadectwo energetyczne, paszport energetyczny, certyfikat energetyczny) jest to dokument określający stopień zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz klimatyzacji.

Jakie informacje zawiera charakterystyka energetyczna budynku?

Wzór formularza świadectwa charakterystyki energetycznej określony jest odpowiednimi przepisami oraz zależy od rodzaju nieruchomości (dla całego budynku bądź jego wydzielonej części). Zawiera podstawowe informacje o obiekcie m.in. adres, rok budowy, powierzchnia użytkowa, obowiązkowo również fotografię obiektu. Najbardziej interesującymi wskaźnikami z punktu widzenia klienta, są wskaźniki EP, EK, EU i oznaczają kolejno:

-EP (energia pierwotna) – energia pozyskiwana bezpośrednio z zasobów naturalnych (odnawialnych i nieodnawialnych), czyli jej ilość potrzebna do pokrycia EK przez dostawcę energii,
-EK (energia końcowa) – rzeczywista ilość energii jaką należy zużyć na pokrycie zapotrzebowania na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiekcie (w przeciwieństwie do EU uwzględnia sprawność systemów i instalacji),
-EU (energia użytkowa) – ilość energii jaką należy dostarczyć na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiekcie.


Informacje zawarte w świadectwie energetycznym trafiają do Centralnej Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynku i na tej stronie jest również rejestr osób uprawionych. 

ŚWIADECTWA, audyty Z PROFESJĄ I PASJĄ

O mnie

Jestem absolwentką kierunku Inżynieria Środowiska na Politechnice Bydgoskiej. Posiadam uprawnienia potwierdzone wpisem nr 28429 do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, oraz ubezpieczenie OC.

Pracuję zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej oraz obowiązującą od 29 sierpnia 2014 r. ustawą o charakterystyce energetycznej budynków.
Obliczenia wykonuję zgodnie ze zaktualizowanymi Warunkami Technicznymi WT2021.

Sporządzam świadectwa charakterystyki energetycznej dla:
 • domów jednorodzinnych
 • budynków wielorodzinnych
 • mieszkań i lokali mieszkalnych
 • lokali usługowych
 • budynków użyteczności publicznej
świadectwo charakterystyki energetycznej Bydgoszcz
świadectwo charakterystyki energetycznej Bydgoszcz
Zaoszczędź pieniądze, zwiększ wartość swojej nieruchomości i dbaj o środowisko

Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne? 

Świadectwa charakterystyki energetycznej są ważne przez 10 lat od daty ich sporządzenia. W sytuacji przeprowadzenia prac budowlano-instalacyjnych, termomodernizacyjnych, które mają wpływ na zmianę charakterystyki energetycznej obiektu należy sporządzić nowy dokument.

satysfakcja ze współpracy

Jakie korzyści zapewnia audyt lub certyfikat energetyczny?

 • umożliwia określenie zużycia energii oraz kosztów eksploatacji budynku/lokalu w przyszłości,
 • świadectwa energetyczne mają na celu zmniejszanie zużycia energii związanej z użytkowaniem obiektu,
 • wykazanie potencjalnym nabywcom energooszczędności budynku,
 • pozwoli to na uzyskanie wyższej ceny transakcji sprzedaży lub najmu proporcjonalnej do odpowiednio niższego zapotrzebowania na energię,
 • zabezpieczenie interesów nabywcy lub najemcy na okoliczność wad ukrytych budynku lub lokalu,
 • certyfikat charakterystyki energetycznej zawiera propozycje usprawnień mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową.

audyt energetyczny dla Twojego domu oszczędzaj i zyskaj!

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Gwarancja Jakości od Doświadczonego Experta
zyskaj długoterinowe oszczędności dzięki AUDYTOWI energetycznemu

czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to analiza stanu budynku pod kątem możliwości zminimalizowania zużycia energii. Dokument określa zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

Audyt powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

kiedy i w jakim celu wykonuje się audyt energetyczny?

Audyt energetyczny ma być pomocą podczas przeprowadzania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dostarcza odpowiedzi m.in. na pytania:

 • Które elementy i systemy budynku modernizować, jaki będzie koszt termomodernizacji?
 • Ile zaoszczędzimy rocznie – energii, kosztów?
 • Który wariant inwestycji najlepiej wybrać?
 • Jakie i jakiej mocy źródło zainstalować po modernizacji?
 • Niezależnie od poziomu wsparcia (części programu „Czyste Powietrze”), można uzyskać dofinansowanie do 100% kosztów netto audytu, ale nie więcej niż 1200 zł, 


Koszt świadectwa energetycznego zależy od wielkości lokalu i budynku, istnienia dokumentacji technicznej – dlatego do każdego klienta podchodzę indywidualnie.

Wykonuję certyfikaty energetyczne z wizją lokalną na terenie Bydgoszczy, Koronowa i okolic.

Audyt energetyczny dla budynku jednorodzinnego jest w 100% dofinansowany i jego koszt wynosi 1200 zł netto.

CENNIK

 • lokal mieszkalny od 350 zł brutto
 • dom jednorodzinny od 580 zł brutto
 • dom wielorodzinny od 880 zł brutto
 • audyt energetyczny 1200 zł netto

skontaktuj się ze Mną:

kontakt@m4audyt.pl

Zadzwoń:

695 270 374

Monika Karwasz m4audyt

ul. Długa 84

86-011 Tryszczyn

NIP: 6652567931

pn-pt.: 8.00-18.00